Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

MatOnline

Leder: November 2020

Så er tredje udgave af MatOnline tilgængelig, og vi inviterer endnu en gang læserne ind i matematikkens univers med et særligt fokus på matematikkens betydning for vores kultur, historie og samfund.

Valgets matematik

I en ideal verden vil ethvert valg opfylde to ting: de skal være frit og fair. Enhver voksen borger skal frit have mulighed for at vælge et parti eller en kandidat, og hver enkelt stemme skal have samme værdi. Sikring af et frit valg er en sag for lovgivningen og dermed et juridisk problem. Hvad så med sikring af et fair valg?

Verden på ligninger: Pythagoras’ læresætning

Mon ikke de fleste vil svare Pythagoras’ læresætning på spørgsmålet om hvilken ligning, man fra matematikundervisningen husker bedst. Den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt henviste i sin åbningstale til Folketinget i 2012 til Pythagoræiske Læresætning, da hun fremlagde regeringens fremtidsvision for folkeskolen. Ifølge Statsministeren ville matematikken flytte til skolens værksted, og lugten af træ, lyden af saven, den rette vinkel på fuglehusets tag ville få Pythagoras’ sætning til at hænge bedre fast.

Verden på grafer: Normalfordeling

En af de mest udbredte naturvidenskabelige modeller er normalfordeling, der blev introduceret omkring 1730 af matematikeren Abraham de Moivre (1667-1754). Normalfordelingen beskriver en teoretisk ideel fordeling af en række observationers værdier og anvendes til at beskrive, hvordan et stort antal observationer, fx af højden eller vægten af hver enkelt person i en stor og ensartet gruppe, fordeler sig (spredning) omkring deres gennemsnit (middelværdi).

Verden på tal: Euler’s tal

Leonhard Euler satte matematikken på formler og typisk i form af ligninger. Før 1700-tallet eksisterede der stort set ingen formler i naturvidenskaben. Men gradvist blev naturvidenskaben matematiseret. Symboler for fysiske og matematiske størrelser blev forbundet ned bl.a. gange- og lighedstegn i kompakte og sammenhængende formler og skabte derved et nyt tegnsprog i matematikken og naturvidenskaben.

Leder: Juni 2020

Så er MatOnline nummer to på nettet, og som ægte matematiker vil jeg gerne udtrykke min begejstring over, at vi nu har øget antallet af udgivelser med 100 %. Det er mit håb, at denne anden udgave af MatOnline modtages ligeså positivt som første udgave. MatOnline skal bidrage til at synlige og skabe bevidsthed om, at matematik anvendes overalt som et vigtigt redskab eller sprog inden for mange områder: Naturvidenskab, ingeniørarbejde, økonomi, socialvidenskaberne osv. Netop matematikkens anvendelsespotentiale fremføres ofte som hovedargumentet for matematikfagets centrale placering i uddannelsessystemet.

Fødder – en måleenhed

Vi har tidligere beskæftiget os med den tyske fodboldlegende Uwe Seelers fod og prøvet at kaste et lys på forholdet mellem skostørrelse og fodvolumen. Fod kan dog også være en længdeenhed, og I har måske oplevet, at jeres matematiklærer har sagt noget i stil med ”hvor mange hvad?”, når I havde glemt enhederne i jeres udregninger.