Pressemeddelelse MatKults afslutningskonference

MatKult slutter den 30. juni 2022 - den 17. juni gør vi status

Den 17. juni inviterer MatKult til den afslutningskonference, som afholdes i Flensborg.

Vi forventer projektdeltagere fra hele programregionen og fra Hamburg.

Der er planlagt foredrag, reporter og en postersession.

Vi takker alle venner og støtter for den gode tid.

Pressemeddelelse MatKults matematikuge
MatKults matematikuge kunne endelig afholdes! Mere her
Pressemeddelelse MatKult på Interreg konference
Nyt støtteprogramm er indledet og MatKult var med.
Pressemeddelelse MatKults studentermøde

Endelig: MatKult-møde i Christianslyst

Fra den 7. til den 8. maj afholdt MatKult en tysk-dansk weekend for matematikstuderende fra Europa-Universität Flensburg, Syddanks Universitet Odense og Universität zu Lübeck i Christianslyst.
I det bedste vejr hyggede alle sig sammen med matematik, sprog, regionshistorie, spil og lejrbål.

Pressemeddelelse SDU - MatOnlines 6. og sidste udgave er publiceret
MatOnline er udkommet i den sidste udgave - desværre!
Pressemeddelelse MatKults fremtidsseminar

Elevernes stemme er eksperternes stemme

Eleverne skulle med udgangspunkt i deres egne erfaringer og perspektiver identificere hovedproblemerne i den aktuelle matematikundervisning og give anbefalinger til fremtidige forbedringer af matematikundervisningen. Det virtuelle møde ved MatKults fremtidsseminar havde også en social og interkulturel dimension, idet eleverne skulle forholde sig til hinandens sprog, landenes forskellige skolesystemer og elevernes forskellige oplevelser af respektive landets matematikundervisnings form og indhold. Læs mer her.

Pressemeddelelse SDU - MatOnlines 5. udgave
MatOnline er udkommet i den femte udgave
Pressemeddelelse MatKult forlænget med en halv år
På grund af restriktioner i forbindelse med Corona og pga. manglen på muligheder for grænseoverskridende møder blev MatKult-projektets varighed udgiftsneutral forlænget med 6 måneder. Indtil den 30. juni 2022 vil vi forsøge at indhente så mange af de aflyste tilbud som muligt. Til eksempel for at kompensere den i marts 2020 aflyste Girls‘Day vil den 3. dansk-tyske Girls‘Day finde sted den 28. april 2022.
Pressemeddelelse MatKult på Matematikvejlederkonference
Danmarks Matematiklærerforening (DMLF) indbød til den 8. nationale konference for matematikvejledere samt lærere med tilsvarende funktioner på skolerne. På konferencen var der deltagelse af Professionshøjskoler, Centre for Undervisningsmidler, Danmarks Lærerforening og Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN). Formålet med konferencen var at give matematikvejleder/skolens matematikansvarlige redskaber, kompetencer og indsigt, så de kan medvirke til at styrke deres kollegaer/matematiklærernes faglige og didaktiske kompetencer. Det skete ved at præsentere for den fremmeste og mest aktuelle fagdidaktiske viden såvel nationalt som internationalt. Det skete også ved at give mulighed for erfaringsudveksling og kontakter på tværs af landet men også på Slesvig-Holstein. MatKult præsenterede projektet, matematikOLs opgaver og sprogmaterialer.
Pressemeddelelse SDU - MatOnlines 4. udgave
Pressemeddelelse MatOnline er udkommet i en ny udgave
Pressemeddelelse "Og vinderen er..."
Temaet for årets Matematikfilmfestival var "Hvor kan geometri gøre dig klogere i din hverdag?" og bedømmelseskriterierne har været formidling af matematik fra hverdagen og filmens originalitet. Juryen ventede spændt på at se filmene og blev straks begejstrede for alle tre finale film. Alle tre finale film var blevet forsynet med undertekster, så alle kunne danne sig et godt indtryk af filmene, var det en svær beslutning at skille en ud som vinder. Film 1 er en trickfilm, der foregår i en fantasiverden befolket af geometriske figurer. De udfordrer hinanden med regnestykker, som de spontant finder i deres omgivelser, der selvfølgelig også består af geometriske figurer, som fx kasseformede skraldebøtter, cylinderformede huse og trekantede bjerglandskaber. De udfører mange forskellige beregninger af længde og rumfang. Film 2 hedder Indflytningsfesten og handler om to piger, der flytter ind på et værelse. Her bruger de matematikken til at klare alt det praktiske med at flytte ind og arrangere en indflytningsfest. De måler forskellige møbler for at undersøge, om de kan gå igennem døren og hvor der er plads til at stille dem. Film 3 handler om, hvordan man kan bruge Pythagoras sætning til systematisk at løse en opgave, der umiddelbart ikke synes at kunne løses. Ved hjælp af forskellige filmiske virkemidler fortælles en underholdende historie. Og vinderen af Matematikfilmfestivalen 2020 er: Film 3 - Stort tillykke til 9.b fra Christian-Timm-Schule Rendsburg. Det var et svært valg. Men vi måtte træffe en beslutning. Vinderfilmen blev valgt, fordi den er professionel og original, og den rammer på en hurtig og præcis måde temaet for konkurrencen. Derudover viser den vanskeligheden ved at kombinere abstrakt matematik og konkret anvendelse af matematik. Tekniske udtryk bruges korrekt til i en hverdagssammenhæng at illustrere en matematikklassiker, der er kendt på tværs af alle grænser. Vi takker alle elever og lærere for jeres samarbejde. Vi kan allerede nu afsløre, at temaet til den næsten matematikfilmfestival bliver: "Matematik i din hverdag". Tjek filmene her
Pressemeddelelse SDU - MatOnlines 3. udgave
Pressemeddelelse MatOnline er udkommet i en ny udgave
Pressemeddelelse Matematikolympiade 2020
Matematikolympiaden er et tilbud, hvor skoleklasser eller elevgrupper kan deltage i universitetets matematik-olympiade - i skoleåret 2020/2021 indgår dette i projektet MatKult. Det betyder, at MatKult inviterer alle skoler i Region Syd og Region Sjælland med til at deltage gratis.
Målgruppe:
 • 3. og 4. klasse - deltager i hold á to elever
 • 5. klasse til de gymnasiale klasser - deltager hver for sig
 • Opgaverne er oversat til dansk. Disse og flere opgaver (fra 2018, 2019 og tidligere) og facitlister (på tysk) kan fås ved at tilmelde en klasse.
  Tilmelding og spørsmål direkte til Elisabeth Tang på etan(at)sonderborg.dk

  Se også
  ↑ Matematiske konkurrencer
  Pressemeddelelse MatKults 2. Filmfestival "Geometrie"
  Matematikfilmfestivalen er en filmkonkurrence for 8.-10. klasse fra Region Sjælland, Region Syddanmark, kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster, hvor eleverne laver en film om et matematikemne. Vinderne modtager fribilletter og en rejsetillæg til en klassetur.
  Emnet for konkurrencen i 2020 er: "Hvor kan geometri gøre dig klogere i din hverdag?"
  I vurderingen bliver kigget på disse to punkter:
 • Formidling af matematik fra hverdagen
 • Filmens originalitet
 • Læs mere her
  Pressemeddelelse SDU - MatOnlines 2. udgave
  Pressemeddelelse MatOnline er udkommet i en ny udgave
  Pressemeddelelse Matematik-Olympiade
  Matematik-Olympiade og Mathe-Camp Flensborg
  Pressemeddelelse "Lancering af MatOnline"
  I dag lanceres MatOnline – en online matematik avis.
  Pressemeddelelse af SDU Odense
  Pressemeddelelse Parcours oplevelse ved Festen for den tyske genforening
  Dansk Soma-terning ved SEHEN
  Pressemeddelelse af CAU Kiel
  Pressemeddelelse til Kick off på 10.5.2019
  MATematik KULTur med grænse-værdi
  Projektet MatKULT inviterer til kick-off event den 10. maj kl. 13-15 i Alsion, Sønderborg.
  MatKULT er et tværnationalt projekt med samarbejdspartnere fra Danmark og Tyskland. Projektet sætter fokus på at matematik ikke kun er hoveddrivkraften bag naturvidenskaben og teknik, men en hjørnesten i verdenskulturen, der er accepteret på tværs af nationale barrierer. Derfor er projekts mål at skabe kulturmøder over den dansk/tyske grænse med matematikken som omdrejningspunkt, og på den måde fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.
  Projektet er et 3-årigt projekt finansieret af Interreg Deutschland-Danmark. Partnerne i projektet er Universitetet i Lübeck, Europa-Universitet Flensburg, House of Science, LSUL Syddansk Universitet og Professionshøjskolen Absalon. Derudover samarbejder projektet med 18 netværkspartnere fra både Tyskland og Danmark.
  Matematik er alle vegne og som en del af Kick-off eventet i Sønderborg skal elever fra Flensborg og Sønderborg mødes og på jagt efter matematikken og arbejde sammen om matematiske problemstillinger. Imens eleverne er på matematisk skattejagt vil der være taler af Tage Pedersen fra Region Syddanmark, Professor Karsten Keller fra Universitetet i Lübeck og Professor Claus Michelsen fra LSUL/SDU, som vil fortælle om projektets mål. Efterfølgende vil der være reception og poster session med præsentation af projektets arbejdspakker.
  Projektets arbejdspakker består af udvikling og gennemføring af grænseoverskridende matematiske elevkonkurrencer til elever på 3. klassetrin og frem til gymnasiet, videnskabeligt holdarbejde og kulturel udveksling af danske og tyske studerende, fremme af almen viden inden for matematik og naturvidenskab og udvikling af arbejdsmaterialer, med tysk- og dansksprogede matematiske samarbejdsopgaver til alle aldersgrupper.
  For yderligere information besøg MatKults hjemmeside matkult.eu.
  Pressemeddelelse til godkendelse af ansøgning
  "500.000 Euro Zuschuss für Projekt MatKult"
  Pressemeddelelse af leadpartner