Pressemeddelelse Matematik-Olympiade
Matematik-Olympiade og Mathe-Camp Flensborg
Pressemeddelelse "Lancering af MatOnline"
I dag lanceres MatOnline – en online matematik avis.
Pressemeddelelse af SDU Odense
Pressemeddelelse Parcours oplevelse ved Festen for den tyske genforening
Dansk Soma-terning ved SEHEN
Pressemeddelelse af CAU Kiel
Pressemeddelelse til Kick off på 10.5.2019
MATematik KULTur med grænse-værdi
Projektet MatKULT inviterer til kick-off event den 10. maj kl. 13-15 i Alsion, Sønderborg.
MatKULT er et tværnationalt projekt med samarbejdspartnere fra Danmark og Tyskland. Projektet sætter fokus på at matematik ikke kun er hoveddrivkraften bag naturvidenskaben og teknik, men en hjørnesten i verdenskulturen, der er accepteret på tværs af nationale barrierer. Derfor er projekts mål at skabe kulturmøder over den dansk/tyske grænse med matematikken som omdrejningspunkt, og på den måde fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.
Projektet er et 3-årigt projekt finansieret af Interreg Deutschland-Danmark. Partnerne i projektet er Universitetet i Lübeck, Europa-Universitet Flensburg, House of Science, LSUL Syddansk Universitet og Professionshøjskolen Absalon. Derudover samarbejder projektet med 18 netværkspartnere fra både Tyskland og Danmark.
Matematik er alle vegne og som en del af Kick-off eventet i Sønderborg skal elever fra Flensborg og Sønderborg mødes og på jagt efter matematikken og arbejde sammen om matematiske problemstillinger. Imens eleverne er på matematisk skattejagt vil der være taler af Tage Pedersen fra Region Syddanmark, Professor Karsten Keller fra Universitetet i Lübeck og Professor Claus Michelsen fra LSUL/SDU, som vil fortælle om projektets mål. Efterfølgende vil der være reception og poster session med præsentation af projektets arbejdspakker.
Projektets arbejdspakker består af udvikling og gennemføring af grænseoverskridende matematiske elevkonkurrencer til elever på 3. klassetrin og frem til gymnasiet, videnskabeligt holdarbejde og kulturel udveksling af danske og tyske studerende, fremme af almen viden inden for matematik og naturvidenskab og udvikling af arbejdsmaterialer, med tysk- og dansksprogede matematiske samarbejdsopgaver til alle aldersgrupper.
For yderligere information besøg MatKults hjemmeside matkult.eu.
Pressemeddelelse til godkendelse af ansøgning
"500.000 Euro Zuschuss für Projekt MatKult"
Pressemeddelelse af leadpartner