Databeskyttelse

På denne side kan du læse om, hvordan Universität zu Lübeck (UzL) håndterer persondata og dine rettigheder, hvis dine informationer er registreret på MatKult.eu.

Persondatabeskyttelse
UzL følger lovgivningen om databeskyttelse, som skal sikre, at persondata ikke misbruges, og at de omfattede personer ved, hvem der behandler oplysninger om dem - og til hvilke formål.

Databeskyttelsesrådgiver
UzL har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som rådgiver ansatte og studerende om lovgivning og regler for databeskyttelse. Du kan kontakte Universitetets databeskyttelsesrådgiver

x-tention Informationstechnologie GmbH
Margot-Becke-Ring 37
69124 Heidelberg
via email til datenschutz@uni-luebeck.de, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Privatlivspolitik
UzL behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med universitetet bl.a. som ansat, studerende, ansøger, deltager i forskningsprojekter eller konferencer - eller blot som abonnent på universitetets eller MatKults publikationer.

Anvendte paragraffer
Efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal SDU som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. UzL registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, særligt artikel 6, artikel 9 og artikel 10. Persondata i forskningsprojekter registreres med hjemmel i databeskyttelsesloven § 10.

Behandling og opbevaring
UzL behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i universitetets sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i UzL’s journalsystem.

Videregivelse af oplysninger
Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre universitetet er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Indsigtsret
Generelt kan registrerede personer når som helst rette henvendelse til UzL med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i UzL's systemer. Undtaget herfra er personoplysninger, som indgår i forskningsprojekter og opbevares af UzL.

Berigtigelse af oplysninger
Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede universitetet om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at universitetet retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at universitetet ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem. Henvendelse herom kan ske til: praesidentin@uni-luebeck.de.

Indsigelse
Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger, dog undtaget hvis universitetet behandler oplysningerne som led i et forskningsprojekt.

Samtykke
Hvis UzL har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Universitetet kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Klage til Datatilsynet
Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet, E-Mail: dt@datatilsynet.dk.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Universität zu Lübeck
Prof. Dr. med. Gabriele Gillessen-Kaesbach – Präsidentin –
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Deutschland
Tel.: +49 451 3101 1000
E-Mail: praesidentin@uni-luebeck.de
Website: www.uni-luebeck.de

Databeskyttelsesrådgiver:

x-tention Informationstechnologie GmbH
Margot-Becke-Ring 37
69124 Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 451 3101 1903
E-Mail: datenschutz@uni-luebeck.de
Website: www.uni-luebeck.de/universitaet/datenschutz.html