Udveksling af studerende

Danske og tyske studerende mødes i forbindelse med aktiviteter, der varer flere dage, beskæftige sig med matematiske problemstillinger med delvis landespecifik sammenlignende baggrunde og drøfte dette fælles arbejde både i faglig og kulturel henseende.
Ved på et tidligt tidspunkt at lære det andet lands (matematiske) kultur at kende gør det lettere - ud over at høre forelæsninger - at etablere personlige forhold, og det skaber interesse i den fælles (videnskabs-)historie og -nutid.
Samlet set skal et langfristet samarbejde på uddannelsesområdet og inden for forskningen støttes med de fælles kulturelle aktiviteter, og det beriger og stimulerer samarbejdet.
Desuden øges også deltagernes sproglige kompetence.
Danske og tyske studerende fra programområdet deltog i fællesskab i en konference.
Beispiel
Beispiel