Grænseoverskridende

matematiske konkurrencer


Matematiske konkurrencer og matematik-træningslejre for danske og tyske børn og unge

Strukturer på tværs af grænsen til bæredygtig gennemførelse af matematiske konkurrencer og træningslejre planlagtes og oprettes af de danske og tyske partnere i fællesskab.
Fokus lægges her på at mødes og have glæde ved den fælles beskæftigelse med matematik. I fælles arbejde af afdelingen for matematik på EUF og IQSH og danske partnere udarbejdes og afprøves materialer, som har til formål at forbedre den matematiske opgavekultur på skolerne, og de tilpasses kulturelt for det pågældende land.
Beispiel

Plakat
Konkurrencer, Matematik-Camps, Mål (nederst til højre)