MatKult projektets motto er

MATematik KULTur med grænse-værdi

+++ Varigheden af ​​Interreg-projektet MatKult var 42 måneder (01.01.2019 - 30.06.2022). +++

I MatKult skal matematik anvendes som central genstand i kommunikationen, udvekslingen og samarbejdet for at forbedre den indbyrdes forståelse for kulturen.
Denne nye tilgang udledes af den kendsgerning, at matematik ikke kun er hoveddrivkraften bag naturvidenskab og teknik, men en hjørnesten i verdenskulturen, som er accepteret pga. sin abstraktion og ensartethed hen over nationale barrierer og forstås som et universelt sprog. Projektet havde hovedområder, som henvender sig til forskellige grupper i befolkningen, som f.eks. opbygning af grænseoverskridende, matematiske elevkonkurrencer, skabelse af muligheder for, at de studerende kan lære hinanden indbyrdes at kende ved fælles matematiske opgaver og modelopstillinger, fremme af borgernes interesse for matematik i projektregionen kombineret med formidling af et realistisk billede af matematikk en og udarbejdelse af det hertil nødvendige sprogmateriale.
Beispiel