Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

Leder – november 2019

”Livet er svært, men matematik er sværere”
Robert Storm Petersen
Dansk forfatter, 1882-1949
”Hvis folk ikke tror på, at matematik er enkel, er det kun fordi de ikke er klar over, hvor kompliceret livet er.”
John Louis von Neumann
Ungarsk-amerikansk matematiker og datalog, 1903-1957

Det er med stor fornøjelses, at vi præsenterer den første udgave af MatOnline, MatKult on-line avisen, for læserne. Avisen udgives i forbindelse med det dansk-tyske projekt MatKult – Matematik med grænseværdi, der er støttet af Interreg pogrammet, der har til formål at øge fokus på det grænseoverskridende samarbejde og understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion i perioden 2014-2020. Projektet MatKult skal fremme interessen for matematik som et fælles sprog blandt borgere i programregionen, der består af Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.  MatKult skal gøre matematik mere tilgængelig og synliggøre matematiks betydning for vores historie, kultur og ikke mindst moderne liv ved at formidle realistisk billede af matematikken som et af menneskehedens kulturgoder med en udviklingshistorie på over 5000 år og med stor aktuel samfundsmæssig betydning.

Matematik er sammen med engelsk på verdensbasis det store fag i uddannelsessystemet. Vi har alle på godt og ondt gjort os erfaringer med matematik, først og fremmest i forbindelse med vores skolegang, men nogen af os også i forbindelse med vores job eller dagligdag. Men for mange er matematik noget abstrakt og utilgængeligt, og anvendelsen af matematik rækker ikke til meget mere end at tjekke fakturaen fra supermarkedet. Matematikkens store relevans for samfundet og betydning for vores kultur og historie er skjult for de fleste. Det er eksempelvis på ingen måde åbenlyst for den enkelte borger, at bankrådgiveren kunne have en grad i matematik, at de virksomheder, der opfinder og producerer DVD’er, GPS’er og iPads beskæftiger mange matematikere, og at den teknologi, der gør det muligt at transmittere billeder af Jupiters måner til os, bygger på matematik. Faktisk møder vi matematikken hele tiden. Overalt i hele livet er vi omgivet af matematik: byttepenge, køb af køleskab, bageopskrift, betaling af skat, politisk debat med statistiske modeller, matematiske modeller der forudsiger valgresultater og stigninger i globale temperatur – vi møder matematikken i hverdagen, selv om den ofte ligger i det skjulte. For eksempel ville det industrielle fremskridt og de tekniske ting, som bestemmer vores daglige liv, være utænkelige uden matematik. Men vi er ikke opmærksomme på det, og for mange bliver matematik kedeligt, utilgængeligt og perspektivløst. Der består med andre ord et relevans-paradoks, hvad angår matematikkens historiske, kulturelle og samfundsmæssige betydning.  Der er et misforholdet mellem på den ene side matematikkens objektive, om end oftest skjulte, relevans for samfundets virksomhed, bredt forstået, og, på den anden side, den subjektive irrelevans af matematik mange føler med hensyn til deres egen beskæftigelse med matematik.

MatKult vil bidrage til at eliminere matematikkens relevans-paradoks ved at gøre matematik til et anliggende for alle. Den enkelte elev eller studerende og den brede offentlighed i Danmark og Tyskland skal opleve, at matematik er et unikt enestående redskab til at beskrive, analysere, forstå, få indflydelse på og forandre omverdenen. Eller som den kendte britiske matematikprofessor Ian Stewart formulerer det: Matematik er et af de stærkeste mikroskoper til at undersøge verden, og jo mere vi anvender matematik jo tættere kommer vi på en forståelse af de helt store spørgsmål, som fx hvad liv er. Ian Stewart har i øvrigt udgivet en række let tilgængelige bøger om matematik, som varmt kan anbefales. MatKult vil gennem målrettede aktiviteter som matematisk filmfestival og matematisk olympiade for skolebørn på begge sider af grænsen, sommerskoler om anvendt matematik for danske og tyske matematikstuderende og en matematikuge rettet mod den brede offentlighed i Danmark og Tyskland. MatOnline vil løbende orientere om disse aktiviteter.

Avisen vil udkomme to gange årligt og vil udover information om MatKult projektet tage temaer op om matematik, der både viser matematiks anvendelighed, kulturelle og samfundsmæssige betydning, underholdningsværdi og intellektuelle elegance. Emnemæssigt vil avisen dække bredt fra håndarbejde over biologi til hyperbolsk geometri med fokus på anvendelsens bredde i hverdagen, i samfundet og i virksomheder. Det er et succeskriterium for både MatKult og avisen, at borgere gennem deltagelse i MatKults aktiviteter og læsning af avisen opdager og oplever matematikkens stigende relevans for samfundet, dens anvendelsesmuligheder og de hertil knyttede arbejdsmuligheder – både i deres eget land og i nabolandet. Samtidigt vil de få kendskab til nabolandets samfundsmæssige udfordringer og forskellige og fælles kulturelle træk i Danmark og Tyskland. Oplevelsen af den fælles historie gennem matematik vil gøre matematik til en naturlig del af hverdagslivet. MatKult sætter en ny dagsorden for matematik ved at anvende matematik som et middel til at opnå kultur- og samfundsforståelse. Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer skal udvikle sig i praksis, og dette fremmes ved at beskæftige sig med konkrete ting – i dette tilfælde matematik. Derfor vil MatOnline også invitere offentligheden på begge sider af den dansk-tyske grænse til at deltage aktivt i debatten om matematikkens betydning og berette om deres erfaringer med matematik – både de succesfulde og mindre succesfulde. Således vil der i hver udgave af avisen være interaktive elementer, hvor man kan få oplevelser med matematik, ligesom avisens leder vil blive afsluttet med spørgsmål til læseren, som kan give indsigt i den brede offentligheds oplevelser og opfattelser af matematik. Ved at besvare spørgsmålene deltager læseren i en undersøgelse, der kan give brugbar information om, hvordan interessen og forståelsen for matematik kan styrkes bredt.

Rigtig god fornøjelse med MatOnline, MatKult on-line avisen.

Start debatten med en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *