Tryk på “Enter” for at springe til indhold
-

Leder

November 2020

The mathematicians won the war! Indledningsreplik i filmen ”A Beautiful Mind” fra 2001

Så er tredje udgave af MatOnline tilgængelig, og vi inviterer endnu en gang læserne ind i matematikkens univers med et særligt fokus på matematikkens betydning for vores kultur, historie og samfund.

Denne leder indledes med indledningsreplikken i filmen ”A Beautiful Mind” fra 2001. Filmen handler om den amerikanske matematiker John Forbes Nash (1928-2015), hvis banebrydende arbejde indenfor de matematiske discipliner spilteori, differentialgeometri og partielle differentialligninger har givet indsigt i nogle af de faktorer, der styrer begivenhederne i komplekse systemer i hverdagslivet. Hans teorier bruges i dag inden for økonomi, datalogi, evolutionær biologi, kunstig intelligens, politik og militær teori. Filmen beskriver Nashs liv og ikke mindst hans skizofreni, og hvordan han må igennem en smertefuld og rystende selvopdagelse med paranoide og desillusionerede episoder og fem indlæggelser. Nash var et enestående matematisk geni, der i sine unge og bedste år bidrog med videnskabelige løsninger på væsentlige matematiske problemstillinger, men som aldrig selv formåede at gennemskue sin egen gådefulde hjerne. I 1994 modtog Nash Nobelprisen i økonomi sammen med Reinhard Selten.

 

Juni 2020

Så er MatOnline nummer to på nettet, og som ægte matematiker vil jeg gerne udtrykke min begejstring over, at vi nu har øget antallet af udgivelser med 100 %. Det er mit håb, at denne anden udgave af MatOnline modtages ligeså positivt som første udgave. MatOnline skal bidrage til at synlige og skabe bevidsthed om, at matematik anvendes overalt som et vigtigt redskab eller sprog inden for mange områder: Naturvidenskab, ingeniørarbejde, økonomi, socialvidenskaberne osv. Netop matematikkens anvendelsespotentiale fremføres ofte som hovedargumentet for matematikfagets centrale placering i uddannelsessystemet.

November 2019

Det er med stor fornøjelses, at vi præsenterer den første udgave af MatOnline, MatKult on-line avisen, for læserne. Avisen udgives i forbindelse med det dansk-tyske projekt MatKult – Matematik med grænseværdi, der er støttet af Interreg pogrammet, der har til formål at øge fokus på det grænseoverskridende samarbejde og understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion i perioden 2014-2020.