Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

Leder: Juni 2020

"One and one and one is three."
The Beatles

Så er MatOnline nummer to på nettet, og som ægte matematiker vil jeg gerne udtrykke min begejstring over, at vi nu har øget antallet af udgivelser med 100 %.  Det er mit håb, at denne anden udgave af MatOnline modtages ligeså positivt som første udgave. MatOnline skal bidrage til at synlige og skabe bevidsthed om, at matematik anvendes overalt som et vigtigt redskab eller sprog inden for mange områder: Naturvidenskab, ingeniørarbejde, økonomi, socialvidenskaberne osv. Netop matematikkens anvendelsespotentiale fremføres ofte som hovedargumentet for matematikfagets centrale placering i uddannelsessystemet. Men matematikken udgør et særligt problem for mange elever, idet der en tendens til, at skolematematikken kun i ringe grad knytter an til de forskellige anvendelser af matematikken i praksis. Matematikken opleves som uhåndgribelig og kommer til afspejle den berømte filosof og matematiker Bertrand Russells påstand om, at matematikken er den videnskab, hvor man aldrig ved, hvad man taler om. Det giver anledning til det såkaldte relevansparadoks, som består i misforholdet mellem på den ene side matematikkens ofte skjulte relevans for samfundets virksomhed og vores kultur og på den anden side en oplevelse af matematikken som noget irrelevant og abstrakt. Følgende lille anekdote afspejler vist meget godt opfattelsen af matematik i store dele af befolkning. To mænd, der er på tur i en luftballon, har mistet orienteringen. Pludselig opdager de en mand på en kornmark lige under ballonen, og de beslutter at stige ned og spørge manden, hvor de befinder sig. Som sagt så gjort. Manden på kornmarken tænker meget længe og svarer så: ”I befinder jer i luftballon præcis 1 meter over en kornmark”. Mændene takker for svaret og stiger op med luftballonen. Så siger den ene af mændene til den anden: ”Du jeg tror, at ham, vi spurgte om vej, er matematiker. Han tænkte meget længe over svaret. Og svaret var kort, præcist og sandt, og vi kan ikke bruge det til noget som helst”.

"Matematik sammenligner de mest forskelligartede fænomener og opdager de hemmelige analogier, der forener dem."
Jean Baptiste Joseph Fourier

Vi har en ambition om, at MatOnline skal give et væsentligt bidrag til at overskride matematikkens relevansparadoks i mødet med matematik som et undervisningsfag, men også i dagligdagen, på jobbet og den samfundsmæssige og kulturelle debat. Vi vil gerne præsentere og dele den hollandske matematiker og matematikdidaktiker Hans Freundenthals opfattelse af matematik: ”Matematik er sund fornuft og handler om at matematisere. Vores omgivelser er fyld med fænomener og ideer, der tigger om at blive matematiseret”. Matematisere betyder, at vi anvender matematikkens redskaber til at beskrive, undersøge, forstå og forandre vores omgivelser. Vil man iagttage matematisering, er en tur i børnehaven en god ide. Børn kvantiserer og søger mønstre i deres omgivelser.

Matematikken tilbyder en række redskaber til at matematisere. De mest udbredte redskaber er tal, ligninger og grafer. Redskaberne gør det muligt at beskriver relationer, mønstre og strukturer og gøre det ikke direkte observerbare ikke-synlige tilgængeligt for os. Naturen og samfundet har på både på mikro- og makroniveau organiseret sig selv i konfigurationer, der udviser en forbavsende strukturel stabilitet, diversitet og kompleksitet, der med matematikken som redskab kan udtrykkes relativt simpelt. Dette vil vi i illustrere i MatOline med faste indslag om Verden på tal, ligninger og grafer, ligesom vi vil tage temaer op, der illustrerer, hvordan matematik kan give os indsigt i komplekse fænomener. Således har vi i denne udgave af MatOnline et tema om afstemningen i grænselandet i 1920, hvor vi bl.a. ser på, hvordan matematikken kan give os indsigt i de udfordringer ønsket om en fair valghandling kan give, ligesom vi tager matematikken i den desværre stadig nærværende Covid-19 pandemi op.

God fornøjelse med anden udgave af MatOnline.

Start debatten med en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *