Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

MatKult Events

MatOnline er en del af MatKult, der er støttet af Interreg Deutschland-Danmark. I MatKult anvendes matematik som central genstand i kommunikationen, udvekslingen og samarbejdet for at forbedre den indbyrdes forståelse for kultur. Du kan læse mere om nogle af vores events via nedenstående eller besøge matkult.eu.

Matematikolympiaden

I år finder den 59. matematikolympiade sted. Siden skoleåret 1961-1962 Matematikolympiade givet børn og unge  mulighed for at udvikle deres logiske tænkning, deres evne til at kombinere matematiske færdigheder og konkurrere med andre.

Fredag den 15. november finder den anden runde af matematikolympiaden i folkeskoler fra områderne Flensborg og Slesvig-Flensborg sted fra kl. 11.30 til 16.30 på Det Europæiske Universitet i Flensborg.

MatKult på Girls Day 2020

Den 26/3 2020 deltager MatKult Girls Day i Lübeck, hvor piger fra begge sider af grænsen vil arbejde med sprogmaterialer. De dansk/tyske elever vil sammen løse sprogmaterialer. MatKult er i færd med at få udviklet sprog/matematikmaterialer til næste års Girls Day, men I kan læse om og se materialet fra Girls Day 2019 her:

Elevmøde på Universe

I maj 2020 har MatKult planlagt et dansk-tyske-elevmøder i Universe på Als. Udgangspunktet er at give elever fra MatOlympiade-dagene et genbesøg i Danmark, og samtidig arbejde med materialer, der er inspireret af Parkens tilbud.

Tag der Deutschen Einheit i Kiel: Mod for fremtiden

Den 2. og 3. oktober 2019 deltog MatKult i festlighederne ved Tag der Deutschen Einheit in Kiel med en stand som en del af universitetets kursus “Mod for fremtiden”.