Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

“Rocking around the Christmas tree”

Inden længe skal juletræerne pyntes i mange både tyske og danske hjem, men hvor kommer juletræstraditionen fra, og hvad med det juletræ, som måske snart skal stå i din stue, hvor er det produceret? I denne artikel kan du læse om juletræstraditionens historie og nutidens juletræsproduktion. Dette er krydret med geografisk fakta om de to lande og en ide til dette års matematiske julepynt.

Et af Mat-Onlines mål er at give tyske og danske elever, lærere, studerende, undervisere, men også den brede befolkning mulighed for at blive klogere på nabolandet og dets kultur gennem matematikken. Denne artikelserie sætter tal på de to lande for at se på forskelle og ligheder og gøre os lidt klogere på vores naboland.

Traditionen omkring juletræet er oprindelig fra Tyskland. De første historier om juletræet kommer frem i løbet af 1500-tallet, hvor traditionen opstod i byer som Bern, Freiburg og Strasbourg. Det første juletræ, som er dokumenteret gennem kilder, er et grantræ i den tyske by Freiburg, hvor bageren hængte slik på træet. Indtil slutningen af 1700-tallet var juletræet stadig en lokal skik, men her begyndte den at sprede sig op igennem Tyskland og videre til andre lande. Juletræet kom først til Danmark ca. 300 år efter det første tyske juletræ så dagens lys. Dette skete, da det første danske juletræ blev tændt i julen 1808 på Holsteinborg Gods. Igennem tiden er juletræet blevet en fast tradition, når julen skal fejres i både Tyskland og Danmark.

På trods af landets størrelse er Europas største eksportør af juletræer Danmark. I Danmark produceres der ca. 11-12 millioner juletræer om året, hvilket svarer til ca. 2 juletræer pr. dansk indbygger. Tyskland modtager hvert år næsten halvdelen af de danskproducerede træer, hvorfor der står et dansk juletræ i næsten 5 millioner tyske hjem. Til sammenligning produceres der 15-16 millioner juletræer i Tyskland om året, hvilket svarer til et juletræ for hver femte tyske indbygger. Fra et lille frø bliver plantet, til der står et pyntet juletræ i stuen, går der omkring ni år. Du kan jo overveje og beregne, hvor mange træer der derfor må stå i hhv. Danmark og Tyskland lige nu, som en gang vil blive til juletræer. Det er temmelig mange træer!

Tysklands skovareal er ca. 110.500 km2 ud af Tysklands samlede areal på 357.021 km2. Til sammenligning er kun 5.160 km2 dækket af skov i Danmark, men til sammenligning er landets samlede areal også kun på 43.098 km2. 

Hvis vi tegner arealet af Tyskland og Danmark som kvadrater og markerer skovarealet (også med et kvadrat), så ser vores to landes areal således ud (Tyskland til venstre og Danmark til højre):

Så er det Tyskland eller Danmark, der har mest skov? Arealmæssigt er det i hvert fald Tyskland, men hvad med skovarealet set i forhold til landets størrelse? 

Det er svært at vurdere ud fra figuren ovenfor. Men hvis vi gør vores to lande lige store, men holder andelen af skov den samme, så ser det således ud (igen Tyskland til venstre og Danmark til højre):

Nu er det tydeligt, at Tyskland har mere skov end Danmark – også selv om vi korrigerer for at Tyskland har et lidt mere end otte gange større areal end Danmark.

Sammenligningen af størrelserne på skovarealerne kunne vi selvfølgelig også have lavet ved at sammenligne hvor stor en procentdel af de to landes arealer, der er dækket af skov. For Danmark er det ca. 12% og for Tyskland er det ca. 31%. Tyskland har altså cirka to en halv gang mere skov end Danmark set i forhold til landenes areal.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det kun er 20 % af de danske juletræer der produceres i skov, de resterende produceres på landbrugsjord. Hvor stor andelen er i Tyskland er af redaktionen ukendt.

Intet juletræ uden juletræspynt! Oprindeligt blev juletræerne pyntet med æbler og søde sager, men i 1800-tallet begyndte fabrikanter flere steder i Tyskland, men især i byen Nürnberg, at fremstille pynt til juletræerne. Julepynten var lavet i farvet glas, metaltråde og perler, som smukt dekorerede træerne. Dette pynt prydede også de danske juletræer, da det blev eksporteret fra Tyskland.

I Danmark bruges juletræet til at lægge gaver under og synge og danse omkring den 24. december om aftenen. I Tyskland danses der ikke om træet, men det pyntes traditionelt den 24. og gaverne lægges også her under træet. I toppen af træet I dagens Danmark sættes oftest en stjerne, som symbol på Bethlemsstjernen. I Tyskland er der i toppen traditionelt en “Juletræstop”, som minder lidt om toppen af et spyd. Nogle steder bruges dog også stjerner som i Danmark.

Hverken dengang eller i dag er det kun den købte pynt, der hænger på juletræerne rundt omkring, også den hjemmelavede pynt af især papir er med til at sprede juleglæden.

Her kan I finde inspiration til at folde jeres eget matematiske julepynt i papir til netop jeres juletræ anno 2019. 

Julepynten, som er en julestjerne, er foldet af en regulær femkant i papir.

Frohe Weihnachten & Glædelig Jul fra alle os i MatKult

Foto: Helle Lykke Østerby

Start debatten med en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *