Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

Hvordan ser fremtidens matematikundervisning ud set med elevernes øjne?

I marts 2022 mødtes 24 danske elever fra 10. klasse og 23 tyske elever fra 9. klasse online for at diskutere fremtidens matematikundervisningen. Arrangementet var en del af MatKult-projektet under overskriften MatKults Fremtidsseminar.

Målet med fremtidsseminaret

Det overordnede mål med fremtidsseminaret var at bringe de virkelige eksperter i matematikundervisningen, eleverne, sammen fra begge sider af grænseregionen for at formulere en vision for den fremtidige matematikundervisning.

Eleverne skulle med udgangspunkt i deres egne erfaringer og perspektiver identificere hovedproblemerne i den aktuelle matematikundervisning og give anbefalinger til fremtidige forbedringer af matematikundervisningen.

Elevernes forberedelse

Inden de tyske og danske elever mødtes online havde eleverne diskuteret og arbejdet med temaet i egne klasser med udgangspunkt i spørgsmål som;

Hvad er matematik? Hvilken matematik skal du bruge i dit fremtidige liv og arbejdsliv? Hvad har vi som samfund brug for, og hvad bliver det vigtigt at kunne inden for matematik i fremtiden? Hvordan ser matematikundervisningen ud i dag, set med elevernes øjne? Hvordan skal fremtidens matematikundervisning se ud?

Målet med dette arbejde var at gøre eleverne bevidste om matematikkens rolle i deres hverdagsliv, et arbejdsliv og i samfundet. Eleverne skulle samtidig forholde sig til deres egne erfaringer med matematikundervisning og diskutere muligheder for forbedring af matematikundervisningens form og indhold. Sammen skulle de udvælge fem forbedringspotentialer for fremtidens matematikundervisning.

Det virtuelle møde

Helle Lykke Østerby, lektor ved Professionshøjskolen Absalon bød velkommen og beskrev, hvorfor vi – selv om vi er fra forskellige lande – kan mødes om matematik. Matematik er et fag i hele verden. Om du møder elever fra Argentina, Indien eller New Zealand, så ved de alle noget om matematik og har alle erfaringer med matematikundervisning. Derfor er det et tema, som elever kan mødes om og diskutere på tværs af landegrænser i hele verden.

Efter den korte introduktion blev eleverne præsenteret for en ”Which one doesn’t belong” opgave, og efterfølgende mødtes de i mindre grupper med både tyske og danske elever. Her præsenterede de sig kort for hinanden og arbejdede sammen om en ”Which one doesn’t belong” opgave. Læs mere om opgavetypen i denne MatOnline artikel: 

Dansk: https://www.matkult.eu/matonline/index.php/2022/hvilken-hoerer-ikke-til/

Tysk: https://www.matkult.eu/matonline/index.php/de/2022/hvilken-hoerer-ikke-til-2/

Eleverne havde i mindre grupper forberedt en præsentation om skolen, skolesystemet og matematikundervisning i deres hjemland. Disse præsentationer viste både ligheder og forskelle mellem de to lande. Af tydelige forskelle blev fremhævet brugen af it i matematikundervisningen, som fylder meget i de danske elevers matematikundervisning, men ikke ret meget i de tyske elevers. De tyske elever beskrev også løbende tests som en del af hverdagens matematikundervisning med 6 tests om året, en efter hvert forløb, hvilket ikke er en del af de danske elevers løbende matematikundervisning på samme måde. Noget, som elever fra begge lande fremhævede, var den manglende kobling mellem elevernes hverdag og indholdet i matematikundervisningen.

Efter en kort pause mødtes vi igen til elevernes præsentation af klassens fem forslag til en forbedring af fremtidens matematikundervisning, som efterfølgende blev diskuteret i de mindre grupper. Eleverne fremhævede blandt andet følge potentialer:

1. Større sammenhæng mellem matematik i skolen og elevernes hverdag generelt, men også ved fx temadage, projektorienteret arbejde og/eller virksomhedsbesøg

2. Begrundelser for nye emner; for at styrke motivation og meningsfuldhed for eleverne

3. Større variation i undervisning med inddragelse af blandt andet bevægelse

4. Større fokus på den enkelte elevs læring, fx i mindre grupper eller – som på nogle tyske skoler – med inddeling i ABC-grupper

5. Eleverne skal have større indflydelse på indhold og metoder og mulighed for at løse opgaver på flere måder

6. Fokus på strategier til at løse ukendte matematiske problemer

7. Fokus på brugen af it (mere i DE og mindre i DK)

For både elever og lærere har arbejdet med fremtidens matematikundervisning været interessant at dykke ned i. Elevernes perspektiver på fremtidens matematikundervisning kan forhåbentlig inspirere fremtidens matematiklærere til at gøre matematikundervisningen mere motiverende og meningsfuld for eleverne i deres hverdagsliv, kommende arbejdsliv og som borgere i nutidens og fremtidens samfund.

Det virtuelle møde ved MatKults fremtidsseminar havde også en social og interkulturel dimension, idet eleverne skulle forholde sig til hinandens sprog, landenes forskellige skolesystemer og elevernes forskellige oplevelser af landets matematikundervisnings form og indhold. Der blev primært kommunikeret på engelsk, men når sproget var svært, hjalp de også hinanden på vej med både danske og tyske gloser.

Har du lyst til at se eller arbejde med undervisningsmaterialet fra fremtidsseminaret, så kan du finde det på både dansk og tysk her: 

Dansk: https://www.matkult.eu/matonline/index.php/fremtidsseminar/

Tysk: https://www.matkult.eu/matonline/index.php/de/zukunftsseminar-2021-2022/

Start debatten med en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *