Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

MatOnline

Velkommen til det grå grænseland

Undervisning og læring er et komplekst videns- og praksisområde, og kompleksiteten bliver ikke mindre, når vi gerne vil undersøge eller forske i området. På trods af kompleksiteten gør vi det alligevel, for vi ønsker at forstå, (videre)udvikle og optimere børnenes undervisning og læring. Men hvordan gør vi det, når området er så komplekst? Og hvilken metode skal vi vælge? Denne artikel kaster lys over både det kvalitative og det kvantitative…

Matematik og etik

Begrebet ´etik´ bliver benyttet i større og større stil. I mange forskellige situationer er det vigtigt at overveje de etiske forudsætninger og konsekvenser, ens handlinger eller beslutninger har. Etikken har en åbenlys betydning for en gruppe, når der bliver truffet politiske beslutninger i Folketinget eller beslutninger i familien. Men hvordan kædes etikken og matematikken sammen? Matematikken er forholdsvis stringent. Den kan ikke diskuteres. Man kan enten være tilhænger eller modstander…

Matematisk magi i korttricks

Har du prøvet at blive snydt af et korttrick? Hvis ja, så er du måske blevet udsat for lidt matematisk magi. Mange korttricks bygger netop på matematik og kan forklares med enkle matematiske sammenhænge, tælling og logik. Når du har læst denne artikel, så vil du kende 2 korttricks og de bagvedliggende matematiske sammenhænge. Du vil forhåbentlig også selv blive i stand til at udføre korttrickene og på den måde…

Hvad er matematik?

Har du nogensinde tænkt over, hvad matematik egentlig er? I folkeskolen lærer vi om blandt andet tal, regning med tal, løsning af ligninger, funktioner, egenskaber ved geometriske figurer, måling, mønstre, symmetrier mm., men matematik er meget mere end det. Vi kan stille os selv spørgsmål som: Hvilken forskel er der på matematik i dag og matematik for 2500 år siden?

Matematikhistorie

Et af nutidens store budskaber er, at vi som borgere i et land skal kende vores egen og vores fælles fortid. Fokusset på vores historie er enormt. Det kan ses i antallet af historiske film og serier både faktuelle og fiktion, som udkommer hvert år.

Leder: Juli 2021

Matematik beskrives ofte som noget sikkert og stabilt. Noget man kan regne med. Noget hvor man kan sætte streg under facit, tænke i lige streger og endimensionelle flader: tingene er retvinklede, regulære, lineære, standardiserede, normale og retvisende.