Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

MatOnline

Matematikhistorie

Et af nutidens store budskaber er, at vi som borgere i et land skal kende vores egen og vores fælles fortid. Fokusset på vores historie er enormt. Det kan ses i antallet af historiske film og serier både faktuelle og fiktion, som udkommer hvert år.

Leder: Juli 2021

Matematik beskrives ofte som noget sikkert og stabilt. Noget man kan regne med. Noget hvor man kan sætte streg under facit, tænke i lige streger og endimensionelle flader: tingene er retvinklede, regulære, lineære, standardiserede, normale og retvisende.

Er fodbolden rund?

Har du nogensinde overvejet, hvorfor en klassisk fodbold egentlig ser ud, som den gør. Hvorfor består den af forskellige former? Er den matematisk set egentlig rund? Hvordan laver man noget rundt ud af noget fladt?

Ellærens enheder

Elektromagnetismen er kort fortalt sammenhængen mellem magnetisme og elektrisk strøm. Et vigtigt aspekt for både H. C. Ørsteds arbejde med elektromagnetisme, og den generelle ellære er brugen af enheder.

Matematiske sæbebobler

Det er måske ikke matematik, du først tænker på, når du ser en sæbeboble, men faktisk opfører sæbebobler sig meget matematisk. Forstået på den måde, at de følger nogle bestemte regler, som vi kan beskrive ved hjælp af matematik.

Verden på ligninger: Maxwells ligninger

Tv-signalerne, der er på vej fra sendemast til husets modtageantenne, lys, der finder vej til Jorden fra fjerne galakser, mobiltelefonernes signaler, røntgenstråling, der gennemlyser mennesker. Det hele handler om elektromagnetiske bølger, der kan beskrives med et og samme sæt af fire ligninger: Maxwells ligninger.