Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

MatOnline

Hvad er matematik?

Har du nogensinde tænkt over, hvad matematik egentlig er? I folkeskolen lærer vi om blandt andet tal, regning med tal, løsning af ligninger, funktioner, egenskaber ved geometriske figurer, måling, mønstre, symmetrier mm., men matematik er meget mere end det. Vi kan stille os selv spørgsmål som: Hvilken forskel er der på matematik i dag og matematik for 2500 år siden?

Matematikhistorie

Et af nutidens store budskaber er, at vi som borgere i et land skal kende vores egen og vores fælles fortid. Fokusset på vores historie er enormt. Det kan ses i antallet af historiske film og serier både faktuelle og fiktion, som udkommer hvert år.

Leder: Juli 2021

Matematik beskrives ofte som noget sikkert og stabilt. Noget man kan regne med. Noget hvor man kan sætte streg under facit, tænke i lige streger og endimensionelle flader: tingene er retvinklede, regulære, lineære, standardiserede, normale og retvisende.

Er fodbolden rund?

Har du nogensinde overvejet, hvorfor en klassisk fodbold egentlig ser ud, som den gør. Hvorfor består den af forskellige former? Er den matematisk set egentlig rund? Hvordan laver man noget rundt ud af noget fladt?